هسته ای بدون تو...

تعداد بازدید: 4464  | تاریخ درج : سه شنبه 11 آذر سال 1393
قــاب میکنم تـــو را
جای جای این اتــاق
چند سالی اَست و من
گشته ام بر این سیاق

ایــن نـبـودنِ تــو هم
داســتان جـالبی ست
نــیـسـتـی و بـعـدِ تو
هسته ای عجایبی ست

گـاه یک قـدم به پیش
صبر می دهد جـواب
بـعـدِ یــک مذاکــره
عهد می شود خراب

هسته ای برای صلح؟
یا که نه برای جنگ؟
بــا همین بهــانه ها
کــار شد دوباره لَنگ

راستی پدر کجاست؟
فردو،مرکزی،نطنز؟
این سوالِ بی جواب
واقــعیت ست نه طنز

یـک نــفــر بگوید این
پنج و یک،ژنو کجاست؟
خـــواب دیده ام پـــدر
زنده،پـای حق مــاسـت

روز،روزِ تــــو ولــی
نیســـتی کنارِ مــــن
هــدیـــه ای برای تــو
قــولِ مــن،قــرارِ من

مشت کرده دست خود
مــن،علیرضـــــا،همه
نیست هرگز انــدکــی
ترس و شک و واهمه

گرچه بی تو هسته ای
داســتانِ دیگری ست
لیــک مـلتی هـنــــوز
در مسیر رهبری ست

قــــاب میکنم تـــو را
جـای جـای این اتاق
چند سالی اَست و من
مانده ام بر این سیاق

یاسمن مجیدی

Share  
 

نظرات:

نویسنده: ...
تاریخ : 1393/09/11
زیبا بود.
نویسنده: ا.ز
تاریخ : 1393/09/19
ممنون از خانم مجیدی بسیار عالی بود کاش شعزی هم بسازیدبرای علیرضا وارمیتا باهم.مچکر
نویسنده: a.d
تاریخ : 1393/09/25
بسیار خوب بود...ممنون
نویسنده: ثنا
تاریخ : 1393/09/26
خوب بود
نویسنده: زینب لرنی
تاریخ : 1393/12/13
عالی بود دست تون درد نکنه
نویسنده: مسافر اشک
تاریخ : 1394/02/04
سلامعااااااااااالی بود...خدا قوت بر شاعر این شعر:خانم مجیدی
نام شما:   
آدرس ایمیل:  
نظر شما: