یلدا مبارک...

تعداد بازدید: 1031  | تاریخ درج : جمعه 30 آذر سال 1397
یلدا مبارک سایت شهید رضایی نژاد
بی تو هر شب ، شبِ یلداست ، خودت می دانی
یــــاد تو قـــّوتِ دلهـــــاست ، خـــودت می دانی

لحظـــه ای را کـه به مــا منتــــظران می نگری
بهـتـرین لحـظـــهء دنیــــاسـت ، خودت می دانی

راســتی ، چنــد نـفـر از غــــــم ِ تو بر لبـــشـــان
دائمــــا ذکــر ِ خدایــــاســت ، خـــودت می دانی

مــن اگــر محـــــو تمــــاشــــای جهـــانم چه عجـب
هــر چــه بـاشد ز تو ، زیبــاست ، خودت می دانی

" اگـــرت میـــل ِ لــــــب ِ جــوی و تمـــاشــا باشد "
در غمــت ، دیــده چــو دریـاست ، خودت می دانی

چشـــم ِ بیمـــار ، به راه ِ تــو طبیــــب اســـت ، بیـا
کـــه بـــه امّیــــد ِ مــداواســـــت ، خـــودت می دانی

و چه خـــالیــست هر آن دست که در دســتِ تو نیست
هــر کـــه با تــوست چه داراست ، خــــودت می دانی

مــن همــــه تــــوده ای از بـــــار ِ گنـــــاهــم ، امــّّا
عفــو ِ تــو بیــش ، از این هاست ، خودت می دانی

هــر شــــب از خـواجهء شیــراز ، نشـــانــت جــویم !
بی تـو هر شـب ، شـبِ یلـداست ، خـودت می دانی ...

Share  
 

نظرات:

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است
نام شما:   
آدرس ایمیل:  
نظر شما: