عکس/ سالگرد شهدای سازمان انرژی هسته ای

نظرات:

نویسنده: شمس
تاریخ : 1393/11/18
بايددنيابفهمد که چه کساني تروريست هستند.کسي که جلوزن وبچه اش ترورميشودومظلومانه به شهادت ميرسد وتروريستهاچگونه موردحمايت قرارميگيرند.بايدبه مراکزومجامع بين المللي و کشورها ي مختلف خصوصااروپايي وغربي بيشترسفرکردوحقانيت نظام رابه انهافهماندکه چه ظلمي دردحق اين مملکت کردند
نام شما:   
آدرس ایمیل:  
نظر شما: