شهید رضایی نژاد به روایت پدرش (فایل صوتی)

نظرات:

نویسنده: غم...
تاریخ : 1392/02/03
گاهی وقتها ادم ها، ازیک جایی به بعد، ازیک روزی به بعد، ازیک نفربه بعد، دیگرهیچ چیزی برایشان معنی ندارد... نه رنگ ها، نه خیابان ها، نه فصلها، گاهی وقتها ادم ها ، ازیک نفربه بعد فقط دلتنگ اند..
نام شما:   
آدرس ایمیل:  
نظر شما: