جهت ورود به صفحه ی اصلی وب سایت شهید داریوش رضایی نژاد، اینجا را کلیک نمایید...
کاربر گرامی، جهت شرکت در ختم قرآن، لطفا یکی از جزء های زیر را انتخاب کرده و کلید ثبت را بزنید:
 
   

 
 
 

جزء های انتخاب شده توسط کاربران محترم:   جزء 1 ، جزء 2 ، جزء 3 ، جزء 4 ،جزء 10 ،جزء 11 ،جزء 12 ،جزء 13 ، جزء 14 ، جزء 15 ، جزء 16 ، جزء 17 ، جزء 18 ، جزء 19 ، جزء 20 ، جزء 25 ، جزء 28 ، جزء 29 ، جزء 30

جزء های باقی مانده تا ختم قرآن:   ، جزء 5 ، جزء 6 ، جزء 7 ، جزء 8 ، جزء 9 ، جزء 21 ، جزء 22 ، جزء 23 ، جزء 24 ، جزء 26 ، جزء 27

تعداد ختم قرآن تا کنون: 22 بار
ختم قرآن به نیت شهدای هسته ای ختم قرآن به نیت شهدای هسته ای ختم قرآن به نیت شهدای هسته ای ختم قرآن به نیت شهدای هسته ای ختم قرآن به نیت شهدای هسته ای ختم قرآن به نیت شهدای هسته ای